Jernbanene i den industrielle revolusjonen

Hvis dampmotor er ikonet for industrielle revolusjon, det er den mest kjente inkarnasjonen er det dampdrevne lokomotivet. Samlingen av damp- og jernskinner produserte jernbanene, en ny form for transportere som boomet i det senere nittende århundre, som påvirket industri og samfunnsliv.

Utviklingen av jernbanene

I 1767 opprettet Richard Reynolds et sett med skinner for å flytte kull i Coalbrookdale; disse var opprinnelig tre, men ble jernskinner. I 1801 ble den første parlamentsloven vedtatt for opprettelse av en ‘jernbane’, selv om det på dette tidspunktet var en hest trukket vogner på skinner. Liten, spredt jernbaneutvikling fortsatte, men samtidig utviklet dampmotoren seg. I 1801 oppfant Trevithic et dampdrevet lokomotiv som kjørte på veier, og 1813 bygde William Hedly Puffing Billy til bruk i gruver, fulgt et år senere av George Stephensons motor.

I 1821 bygde Stephenson Stockton til Darlington jernbane ved hjelp av jernskinner og dampkraft med sikte på å bryte det lokale monopolet til kanaleierne. Den opprinnelige planen hadde vært at hestene skulle gi energien, men Stephenson presset på for damp. Betydningen av dette har blitt overdrevet, ettersom det fortsatt forble like "raskt" som et

watch instagram stories
kanal (dvs. langsom). Første gang en jernbane brukte et ekte damplokomotiv som kjørte på skinner, var Liverpool til Manchester jernbane i 1830. Dette er sannsynligvis det sanne landemerket i jernbane og speilet ruten til den banebrytende Bridgewater Canal. Eieren av kanalen hadde faktisk motarbeidet jernbanen for å beskytte investeringene sine. Jernbanen Liverpool til Manchester ga ledelsens plan for senere utvikling, og skapte en fast stab og anerkjente potensialet ved passasjerreiser. Fram til 1850-årene tjente jernbanene mer fra passasjerer enn frakt.

På 1830-tallet kanalselskaper, utfordret av nye jernbaner, kuttet prisene og holdt stort sett forretningen. Siden jernbaner sjelden ble koblet sammen, ble de vanligvis brukt til lokal frakt og passasjerer. Imidlertid innså industriister snart at jernbaner kunne gi et klart overskudd, og i 1835-37, og 1844-48 var det en slik bom i etableringen av jernbaner at ‘jernbanemania’ ble sagt å ha feid land. I denne senere periode var det 10.000 akter som skapte jernbaner. Selvfølgelig oppmuntret denne manien til å lage linjer som var uvurderlige og i konkurranse med hverandre. Regjeringen innførte stort sett en laissez-faire-holdning, men grep inn for å prøve å stoppe ulykker og farlig konkurranse. De vedtok også en lov i 1844 som beordret at tredjeklasse reiser skulle være på minst ett tog om dagen, og Gauge Act fra 1846 for å sikre at togene kjørte på samme type skinner.

Jernbaner og økonomisk utvikling

Jernbaner hadde stor innvirkning på jordbruk, da bedervelige varer som meieriprodukter nå kunne flyttes lange avstander før de var uspiselige. Levestandarden steg som et resultat. Nye selskaper ble dannet for både å drive jernbane og dra nytte av mulighetene, og en større ny arbeidsgiver ble opprettet. På høyden av jernbaneboomen ble store mengder av Storbritannias industrielle produksjon traktert inn i bygging, styrking av industrien, og da den britiske bommen falt, ble disse materialene eksportert for å bygge jernbaner i utlandet.

Sosial innvirkning av jernbaner

For at togene skulle bli rutetabell ble det innført en standardisert tid over hele Storbritannia, noe som gjorde det til et mer enhetlig sted. Forsteder begynte å danne seg når hvite kragearbeidere flyttet ut fra indre byer, og noen arbeiderklassedistrikter ble revet for nye jernbanebygg. Mulighetene for å reise utvides etter hvert som arbeiderklassen nå kunne reise lenger og mer fritt, selv om noen konservative bekymret for at dette ville føre til opprør. Kommunikasjonen ble kraftig fremskyndet, og regionaliseringen begynte å bryte sammen.

Betydningen av jernbanene

Effekten av jernbaner i den industrielle revolusjonen er ofte overdrevet. De forårsaket ikke industrialisering og hadde ingen innvirkning på de skiftende lokasjonene i næringer, da de først utviklet seg etter 1830 og opprinnelig var treg med å fange. Det de gjorde var å la revolusjonen fortsette, gi ytterligere stimulans og bidra til å transformere befolkningenes mobilitet og dietter.

instagram story viewer