Perspektiv vs. Prospektiv: Hvordan velge riktig ord

Ordene perspektiv og prospektive er like, og de deler det samme rot, et latinsk ord som betyr å se. Forskjellen prefikser ("per-" og "pro-") resulterer imidlertid i forskjellige betydninger. Prefikset "per-" betyr grundig eller fullstendig, mens prefikset "pro-" betyr før på plass eller tid, eller et blikk fremover.

I en generell forstand er substantivperspektiv refererer til en holdning, et syn, et sett med idealer, et synspunkt eller en kontekst. I tegning, maleri og fotografering refererer det imidlertid til en måte å fremstille (1) tredimensjonale romlige forhold på en todimensjonal overflate, (2) vinkelen som noe blir sett på fra, og (3) riktig utseende av gjenstander i forhold til hver annen.

Ordet kommer fra prospectivus (legg merke til det forskjellige prefikset), et latinsk begrep som betyr å se mot fremtiden.

Her er noen formspråk, eller uttrykk som bruker et ord som perspektiv som anerkjennes som å ha forskjellige betydninger fra den bokstavelige definisjonen av ordet, pluss noen eksempler som bruker dem:

instagram viewer

En måte å huske skillet mellom de to ordene på er å huske at folk som søker etter leter etter gull som de forventer å finne fremover. Så en gruvearbeider som legger ut for første gang er en potensiell gullgruver.

instagram story viewer