Definisjon og Origins of AD, eller Anno Domini

click fraud protection

E.Kr. er forkortelsen for Anno Domine, som er latin for "Year of Our Lord." Begrepet har lenge blitt brukt for å indikere antall år som har gått siden Jesu Kristi fødsel, herren som uttrykket refererer til.

Den tidligste dokumenterte bruken av denne metoden for å beregne datoen er i arbeidet med Bede i det syvende århundre, men systemet hadde sin opprinnelse med en østlig munk med navnet Dionysius Exiguus i år 525. Forkortelsen kommer ordentlig før datoen fordi uttrykket det står for, kommer også før datoen (f.eks. "i Herrens år 735 Bede gikk fra denne jorden"). Imidlertid vil du ofte se den etter datoen i nyere referanser.

E.Kr. og dens motpart, B.C. (som står for "Før Kristus") utgjør det moderne dateringssystemet som brukes av store deler av verden, nesten hele vestlandet, og kristne overalt. Det er imidlertid noe unøyaktig; Jesus ble antagelig ikke født i år 1.

En alternativ notasjonsmetode er nylig utviklet: C.E. i stedet for E.Kr. og B.C.E. i stedet for B.C, hvor C.E. står for "Common Era." Den eneste forskjellen er initialene; tallene forblir de samme.

instagram viewer
instagram story viewer