De 8 komposisjonselementene i art

Komposisjon er begrepet som brukes til å beskrive arrangementet av de visuelle elementene i et maleri eller annet kunstverk. Det er hvordan elementene i kunst og design - linje, form, farge, verdi, tekstur, form og rom - er organisert eller sammensatt i henhold til prinsipper for kunst og design—Balanse, kontrast, vekt, bevegelse, mønster, rytme, enhet / variasjon — og andre elementer i komposisjon, for å gi maleriet struktur og formidle intensjonen til kunstneren.

Komposisjon er forskjellig fra gjenstanden til et maleri. Hvert maleri, enten det er abstrakt eller representativt, uavhengig av emne, har en sammensetning. God komposisjon er viktig for at et maleri skal lykkes. Vellykket gjort, god komposisjon trekker betrakteren inn og beveger deretter betrakterens øye over hele maleriet, slik at alt blir tatt inn, og til slutt legger seg på maleriets hovedfag.

Komposisjon I følge Henri Matisse

"Komposisjon er kunsten å på en dekorativ måte arrangere de forskjellige elementene på malers befaling for å uttrykke sine følelser." - Henri Matisse i "Notes of a Painter."

instagram viewer

Elements of Composition

Elementene av komposisjon i kunsten brukes til å ordne eller organisere de visuelle komponentene på en måte som er kunstnerens og, håper man, betrakteren. De hjelper med å gi struktur til maleriets utforming og måten emnet presenteres på. De kan også oppmuntre eller lede betrakteren til å vandre rundt i hele maleriet, ta inn alt og til slutt komme tilbake til hvile på Brennpunkt. I vestlig kunst anses elementene i komposisjon generelt å være:

  • Enhet: Føles alle delene av komposisjonen som om de hører sammen, eller føles noe fast på, vanskelig ut av sted?
  • Balansere: Balanse er følelsen av at maleriet "føles riktig" og ikke tyngre på den ene siden. Å ha et symmetrisk arrangement gir en følelse av ro, mens et asymmetrisk arrangement skaper en mer dynamisk følelse. Et maleri som ikke er det balansert skaper en følelse av uro.
  • Bevegelse: Det er mange måter å gi en følelse av bevegelse i et maleri, for eksempel arrangement av objekter, posisjonen til figurer, strømmen av en elv. Du kan bruke ledende linjer (et fotografiuttrykk som gjelder maling) for å lede betrakterens blikk inn i og rundt maleriet. Ledende linjer kan være faktiske linjer, for eksempel linjene til et gjerde eller jernbane, eller de kan være underforståtte linjer, for eksempel en rad med trær eller en kurve av steiner eller sirkler.
  • Rytme: På omtrent samme måte som musikk gjør, kan et kunstverk ha en rytme eller underliggende takt som får øye til å se kunstverket i et bestemt tempo. Se etter de store underliggende figurene (firkanter, trekanter osv.) Og gjentatt farge.
  • Fokus (eller Vektlegging): Betrakterens øye vil til slutt hvile på det "viktigste" tingen eller fokuspunktet i maleriet, ellers føles øyet tapt, vandrende rundt i rommet.
  • Kontrast: Malerier med høy kontrast - sterke forskjeller mellom lys og mørke, for eksempel - har en annen følelse enn malerier med minimal kontrast i lys og mørkt, som i Whistler Nokturne serie. I tillegg til lyst og mørkt kan kontrast være forskjeller i form, farge, størrelse, tekstur, type linje osv.
  • Mønster: En vanlig repetisjon av linjer, former, farger eller verdier i en komposisjon.
  • Proporsjon: Hvordan ting passer sammen og forholder seg til hverandre når det gjelder størrelse og skala; enten stor eller liten, i nærheten eller fjernt.

Elementene i komposisjon er ikke det samme som kunstelementene, selv om komposisjon noen ganger er inkludert som en av de siste.

Oppdatert av Lisa Marder 20.7.16

instagram story viewer