BYU-Idaho: Akseptrate, SAT/ACT-poeng, GPA-er

Brigham Young University - Idaho er et privat universitet med en akseptgrad på 97%. BYU - Idaho ble grunnlagt i 1888, og ligger på et 430 mål stort campus i Rexburg, en liten by i østlige Idaho med lett tilgang til Yellowstone og Grand Teton nasjonalparker. Brigham Young University - Idaho er tilknyttet The Church of Jesus Christ of Latter-Days Saints. Universitetets læreplan er gjennomsyret av sin religiøse identitet, og alle kurs og programmer jobber for å utvikle studentene både akademisk og åndelig. Alle studenter må følge en streng æreskodeks, og mange BYUI-studenter tar to år fri fra college for å delta i misjonsarbeid. Studenter kan velge mellom over 87 bachelorgradsprogrammer, og universitetet tilbyr også en rekke tilknyttede studier og nettbaserte programmer. Utdannings-, helse- og forretningsfelt er blant de mest populære.

Vurderer du å søke på BYUI? Her er opptaksstatistikken du bør vite, inkludert gjennomsnittlig SAT/ACT-poengsum og GPA-er for innlagte studenter.

Akseptrate

I løpet av opptakssyklusen 2017-18 hadde Brigham Young University - Idaho en akseptgrad på 97%. Dette betyr at for hver 100 studenter som søkte, ble 97 studenter tatt opp, noe som gjorde BYUIs opptaksprosess mindre konkurransedyktig.

watch instagram stories

Opptaksstatistikk (2017–18)
Antall søkere 9,998
Prosent innrømmet 97%
Prosent tatt opp som meldte seg på (avkastning) 46%

SAT-poeng og krav

BYU - Idaho krever at alle søkere sender inn enten SAT- eller ACT-poeng. I løpet av opptakssyklusen 2017-18 leverte 27 % av de innlagte studentene SAT-poeng.

SAT Range (Tillatte studenter)
Seksjon 25. persentil 75. persentil
ERW 510 620
Matte 500 590
ERW=Evidensbasert lesing og skriving.

Disse opptaksdataene forteller oss at de fleste av BYU - Idahos innlagte studenter faller innenfor topp 35 % nasjonalt på SAT. For den evidensbaserte lese- og skriveseksjonen scoret 50 % av studentene som ble tatt opp til BYUI mellom 510 og 620, mens 25 % skåret under 510 og 25 % skåret over 620. På matematikkdelen skåret 50 % av de innlagte studentene mellom 500 og 590, mens 25 % skåret under 500 og 25 % skåret over 590. Søkere med en sammensatt SAT-poengsum på 1210 eller høyere vil ha spesielt konkurransedyktige sjanser ved Brigham Young University - Idaho.

Krav

BYU - Idaho krever ikke SAT-skrivedelen eller SAT-fagtester. Merk at Brigham Young University - Idaho deltar i scorechoice-programmet, som betyr at opptakskontoret vil vurdere din høyeste poengsum fra hver enkelt seksjon på tvers av alle SAT-testene datoer.

ACT-poeng og krav

Brigham Young University - Idaho krever at alle søkere sender inn enten SAT- eller ACT-poeng. I løpet av opptakssyklusen 2017-18 leverte 76 % av de innlagte studentene ACT-poeng.

ACT Range (Tillatte studenter)
Seksjon 25. persentil 75. persentil
Engelsk 19 26
Matte 18 25
Sammensatte 20 26

Disse opptaksdataene forteller oss at de fleste av BYUIs innlagte studenter faller innenfor topp 49 % nasjonalt på ACT. De midterste 50 % av studentene som ble tatt opp ved Brigham Young University - Idaho fikk en sammensatt ACT-score mellom 20 og 26, mens 25 % skåret over 26 og 25 % skåret under 20.

Krav

Brigham Young University - Idaho krever ikke ACT-skrivingsdelen. I motsetning til mange universiteter, oppnår BYUI superscore ACT-resultater; dine høyeste delpoeng fra flere ACT-møter vil bli vurdert.

GPA

I 2018, gjennomsnittlig, uvektet GPA for videregående skole ved Brigham Young University - Idahos innkommende førsteårsklasse var 3,5. Denne informasjonen tyder på at de fleste vellykkede søkere til BYU - Idaho har hovedsakelig høye B-karakterer.

Selvrapportert GPA/SAT/ACT-graf

Brigham Young University - Idaho-søkeres egenrapporterte GPA/SAT/ACT-graf.
Brigham Young University - Idaho-søkeres egenrapporterte GPA/SAT/ACT-graf.Data med tillatelse fra Cappex.

Opptaksdataene i grafen er selvrapportert av søkere til Brigham Young University - Idaho. GPA-er er uvektet. Finn ut hvordan du sammenligner deg med aksepterte studenter, se sanntidsgrafen og beregn sjansene dine for å komme inn med en gratis Cappex regnskap.

Opptaksmuligheter

Til tross for den høye akseptgraden, har BYU - Idaho en selektiv opptaksprosess. Kravene til Brigham Young University - Idaho er forskjellige fra de fleste fireårige høyskoler og universiteter. Med sin sterke tilknytning til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, inkluderer BYUIs retningslinjer for opptak flere kirkerelaterte elementer. Søkere må alle være kirkemedlemmer med god anseelse, og de vil trenge en påtegning fra sin biskop/grenpresident (eller misjonspresident hvis søkeren for tiden driver misjonsarbeid).

I tillegg til kirkerelaterte opptakskrav, har BYU - Idaho en helhetlige innleggelser prosess som involverer faktorer utover karakterer og testresultater. En sterk søknad essay kan styrke søknaden din, det samme kan deltakelse i meningsfylt fritidsaktiviteter, inkludert klubber, kirkegrupper eller arbeidserfaringer, og en streng kursplan, inkludert AP, IB, Honours og Dual Enrollment klasser. Studenter med spesielt overbevisende historier eller prestasjoner kan fortsatt motta alvorlige vurdere selv om deres testresultater og karakterer er utenfor Brigham Young University - Idahos gjennomsnittlig rekkevidde.

I grafen over representerer de grønne og blå prikkene elever som ble tatt opp, mens de røde prikkene representerer avviste elever. Du kan se at nesten alle søkere til BYU-Idaho ble tatt opp, og skolen rapporterer en akseptrate nær 100 %. Dette betyr ikke at skolen har lav opptaksstandard eller åpne opptak. Snarere er søkergruppen BYU - Idaho svært selvutvelgende. Grafen viser at det store flertallet av innlagte studenter hadde gjennomsnitt på "B" eller bedre, SAT-score på 950 eller høyere, og ACT-score på 19 eller høyere.

Alle opptaksdata er hentet fra Nasjonalt senter for utdanningsstatistikk og Brigham Young University - Idahos Undergraduate Admissions Office.

instagram story viewer