Faktisk avkastningsdefinisjon (kjemi)

Vanligvis er det faktiske utbyttet lavere enn det teoretiske utbyttet fordi få reaksjoner virkelig fortsetter fullføring (dvs. ikke er 100% effektiv) eller fordi ikke alt produktet i en reaksjon er det gjenvunnet. For eksempel, hvis du utvinner et produkt som er et bunnfall, kan du miste noe produkt hvis det ikke faller helt ut av løsningen. Hvis du filtrerer løsningen gjennom filterpapir, kan det hende at noe produkt forblir på filteret eller kommer seg gjennom nettet og vasker bort. Hvis du skyller produktet, kan en liten mengde gå tapt fra oppløsningen i løsningsmidlet, selv om produktet er uoppløselig i det løsningsmidlet.

Det er også mulig for faktisk avkastning å være mer enn teoretisk avkastning. Dette har en tendens til å oppstå som oftest hvis løsemiddel fremdeles er til stede i produktet (ufullstendig tørking), fra feil ved veiing av produkt, eller kanskje fordi et ikke-regnskapsmessig stoff i reaksjonen fungerte som en katalysator eller også førte til produkt formasjon. En annen grunn til høyere utbytte er at produktet er urent på grunn av tilstedeværelsen av et annet stoff foruten løsningsmidlet.

watch instagram stories

instagram story viewer