Syre: Definisjon og eksempler i kjemi

En syre er en kjemisk art som gir protoner eller hydrogenioner og / eller aksepterer elektroner. De fleste syrer inneholder et hydrogenatom bundet som kan frigjøre (dissosiere) for å gi en kation og et anion i vann. Jo høyere konsentrasjon av hydrogenioner produsert av en syre, jo høyere er dens surhet og lavere pH i oppløsningen.

Ordet syre kommer fra de latinske ordene acidus eller acere, som betyr "surt", siden en av egenskapene til syrer i vann er en sur smak (f.eks. eddik eller sitronsaft).

Det er forskjellige måter å definere syrer på. En person som refererer til "en syre" refererer vanligvis til en Arrhenius eller Brønsted-Lowry syre. En Lewis-syre kalles vanligvis en "Lewis-syre." Årsaken til de forskjellige definisjonene er at disse forskjellige syrene ikke inkluderer det samme settet med molekyler:

Syrer kan identifiseres som enten sterke eller svake basert på hvor fullstendig de dissosierer seg i ionene sine i vann. En sterk syre, for eksempel saltsyre, dissosierer fullstendig til ionene sine i vann. En svak syre dissoserer bare delvis i ionene, så løsningen inneholder vann, ioner og syren (f.eks. Eddiksyre).

watch instagram stories

instagram story viewer