Første verdenskrigs tidslinje: 1914, The War Begins

click fraud protection

Da krig brøt ut i 1914, var det offentlig og politisk støtte fra nesten hver krigersk nasjon. Tyskerne, som møtte fiender øst og vest, stolte på det som ble kalt Schlieffen-planen, en strategi som krevde en rask og avgjørende invasjon av Frankrike slik at alle styrker deretter kunne bli sendt østover for å forsvare seg mot Russland (selv om det ikke var så mye av en plan som en vag omriss som hadde blitt fluffet ut dårlig); Frankrike og Russland planla imidlertid invasjoner av sine egne.

Den korrupte Schlieffen-planen hadde mislyktes, og forlot krigførerne i et løp for å utflate hverandre; i julen omfattet den stagnerte vestfronten over 400 mil med grøft, piggtråd og festningsverk. Det var allerede 3,5 millioner havarerte. Østen var mer flytende og hjem for faktiske suksess på slagmarken, men ingenting avgjørende og Russlands enorme arbeidskraftfordel gjensto. Alle tankene om en rask seier hadde gått: krigen var ikke over av julen. De krigsførende nasjonene måtte nå krympe for å bytte til maskiner som var i stand til å kjempe for en lang krig.

instagram viewer
instagram story viewer