Å øke atomnummeret øker ikke alltid massen

Siden atomnummer er antall protoner i en atom og atommasse er massen av protoner, nøytroner og elektroner i et atom, det virker intuitivt åpenbart at å øke antallet protoner ville øke atommassen. Hvis du ser på atommassene på en periodiske tabell, vil du se at kobolt (atom nr. 27) er mer massiv enn nikkel (atom nr. 28). Uran (nr. 92) er mer massiv enn neptunium (nr.93). Ulike periodiske tabeller til og med forskjellige tall for atommasser. Hva er det med det likevel? Les videre for en rask forklaring.

Hvis en betydelig del av et element med lavere atomnummer eksisterer i form av tunge isotoper, kan massen til dette elementet (totalt sett) være tyngre enn det for neste element. Hvis det ikke var noen isotoper, og alle elementene hadde det et antall nøytroner lik antall protoner, deretter atommasse vil være omtrent det dobbelte av atomnummer. (Dette er bare en tilnærming fordi protoner og nøytroner ikke har nøyaktig samme masse, men massen av elektroner er så liten at det er ubetydelig.)

instagram story viewer