Definisjon av en alifatisk forbindelse

en alifatisk forbindelse er en organisk forbindelse som inneholder karbon og hydrogen forbundet i rette kjeder, forgrenede kjeder eller ikke-aromatiske ringer. Det er en av to brede klasser av hydrokarboner, den andre er aromatiske forbindelser.

Åpne kjeder som inneholder ingen ringer er alifatiske, enten de inneholder enkelt-, dobbelt- eller trippelbindinger. Med andre ord, de kan være mettede eller umettede. Noen alifatiske stoffer er sykliske molekyler, men ringene deres er ikke så stabile som de av aromatiske forbindelser. Mens hydrogenatomer oftest er bundet til karbonkjeden, kan oksygen, nitrogen, svovel eller kloratomer også være til stede.

Alifatiske forbindelser er også kjent som alifatiske hydrokarboner eller elifatiske forbindelser.

Eksempler på alifatiske forbindelser

etylen, isooctan, acetylen, propen, propan, squalen og polyethylene er eksempler på alifatiske forbindelser. Den enkleste alifatiske forbindelsen er metan, CH4.

Egenskaper ved alifatiske forbindelser

Det viktigste kjennetegn ved alifatiske forbindelser er at de fleste av dem er brennbare. Av denne grunn blir ofte alifatiske forbindelser brukt som brensel. Eksempler på alifatiske brensler inkluderer metan, acetylen og flytende naturgass (LNG).

watch instagram stories

Alifatiske syrer

Alifatiske eller elifatiske syrer er syrene til ikke-aromatiske hydrokarboner. Eksempler på alifatiske syrer er smørsyre, propionsyre og eddiksyre.

instagram story viewer