Montana State University: GPA, SAT-score og ACT-score

Opptak til Montana State University er ikke altfor selektiv, og det store flertallet av søkere er tatt opp. Likevel trenger du solide karakterer på videregående skole og standardiserte testresultater for å komme inn. I grafen over representerer de blå og grønne prikkene studenter som vant opptak. De fleste hadde SAT-score (RW+M) på 1000 eller høyere, en ACT-sammensetning på 20 eller høyere, og et gjennomsnitt på videregående skole på "B-" eller bedre. Universitetet har absolutt mange sterke søkere, og man kan se at et betydelig antall innlagte studenter hadde karakterer opp i «A»-klassen.

Montana State bruker karakterer, klasserangering og standardiserte testresultater for å avgjøre om studentene oppfyller universitetets opptakskrav (se detaljene her). Imidlertid kan studenter som ikke oppfyller disse kravene fortsatt søke og bli tatt opp som Pre-University Studies-studenter som vil ta kurs som forberedelse til opptak som MSU-studenter på heltid. Montana State University-applikasjonen gjør det

watch instagram stories
ikke krever en søknad essay, informasjon om fritidsaktiviteter, eller anbefalingsbrev. Numeriske mål som ACT og GPA vil være de viktigste faktorene i opptaksprosessen.

For å lære mer om Montana State University, GPA-er for videregående skoler, SAT-poeng og ACT-score, kan disse artiklene hjelpe:

instagram story viewer